Graniczna 2K/4, 32-050 Skawina
Pracujemy: Pn-Pt: 10-17
EN

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.KANDS.EU

obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2018 r.


K&S, właściciel serwisu www.kands.eu, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność wszystkich osób, które korzystają z jej serwisu.

W celu realizacji zasady rzetelnego i przejrzystego, a przede wszystkim zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa sposób dbania przez nas o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

I. DEFINICJE


K&S – K&S z siedzibą przy ul. Graniczna 2K/4, 32-050 Skawina.
My, nasze – czytaj K&S.
Konto użytkownika – zbiór danych i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach serwisu, wykorzystywanych do zarządzania usługami; każde konto użytkownika posiada nazwę (login) i hasło.
Klienci – klienci K&S, na rzecz których K&S świadczy usługi rekrutacyjne.
Pracodawcy – pracodawcy lub agencje pracy tymczasowej, na rzecz których K&S świadczy usługi rekrutacyjne.
Profil Użytkownika – funkcjonalność konta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacji, historii edukacji oraz innych umiejętności.
Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez K&S w ramach serwisu www.kands.eu.
RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.kands.eu należący do K&S, w ramach którego Usługodawca świadczy swoje usługi.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada konto i korzysta z usług świadczonych w ramach serwisu www.kands.eu.
Ty, Twój – czytaj Użytkownik.

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z serwisu, jest K&S z siedzibą przy ul. Graniczna 2K/4, 32-050 Skawina .

I. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku pytań na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres office@kands.eu.

II. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? W JAKICH CELACH SĄ ONE PRZETWARZANE ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam udostępniłeś, w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej, określonej w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. W celu przekazania Ci informacji w sposób jak najbardziej klarowny, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. Usługi niewymagające założenia konta


a) Rodzaje usług


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług, które nie wymagają założenia konta, takich jak przeglądanie ofert pracy w serwisie.

b) Zakres danych


W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie www.kands.eu, to znaczy dane o oglądanych przez Ciebie ofertach pracy, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, a także unikalnego ID.

c) Podstawa prawna


Niezbędność do zrealizowania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).2. Założenie konta w serwisie


a) Zakres danych


W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do serwisu, to jest imię, nazwisko, numer telefonu, e‐mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło.

b) Podstawa prawna


Niezbędność do zrealizowania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Usługi i funkcjonalności wymagające założenia konta


a) Rodzaje usług i funkcjonalności


Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia konta, takich jak aplikowanie profilem, rekomendowanie ofert pracy, informowanie o statusie aplikacji, powiadomienie o aktualnych ofertach pracy (otrzymywane na podany adres e‐mail lub w formie powiadomień telefonicznych lub poprzez powiadomienia w serwisie www.kands.eu).

b) Zakres danych


W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, które udostępniłeś nam w swoim profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie, to jest dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, a także unikalnego ID.

Podanie niektórych danych stanowi bezwzględny warunek skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności konta (obowiązkowe dane). Nasz system automatycznie oznacza obowiązkowe dane (np. imię, nazwisko, adres email). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności konta. Poza danymi oznaczonymi jako obowiązkowe, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

c) Podstawa prawna


Niezbędność do zrealizowania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).4. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu www.kands.eu, ułatwienie użytkowania serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu


a) Zakres danych


W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe związane z Twoją aktywnością w serwisie, to jest odwiedzane przez Ciebie strony i podstrony serwisu oraz ilość czasu spędzanego na każdej z nich, dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia, a także dane na temat przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

b) Podstawa prawna


Prawnie uzasadnione działanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mające na celu ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawę funkcjonalności tych usług.

5. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja zaistniałych roszczeń


a) Zakres danych


W tym celu możemy przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe, udostępnione nam przez Ciebie w profilu, to jest imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

b) Podstawa prawna


Prawnie uzasadnione działanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mające na celu ustalenie, dochodzenie i egzekucję roszczeń, a także służący obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

6. Rozpatrywanie skarg i wniosków


a) Zakres danych


W tym celu możemy przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe udostępnione nam przez Ciebie w profilu, a także dane związane z korzystaniem z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

b) Podstawa prawna


Prawnie uzasadnione działanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mające na celu poprawę funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną, a także służące budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami, bazujących na rzetelności i lojalności.

I. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH KWALIFIKACJI, OCZEKIWAŃ I ZAINTERESOWAŃ?

Serwis www.kands.eu ma na celu jak najlepsze dopasowanie ofert pracy do Twoich kwalifikacji, oczekiwań i zainteresowań (profilowanie). W celu przekazania Ci informacji w sposób jak najbardziej klarowny poniżej opisujemy, na czym polega profilowanie.

1. Rekomendowane oferty pracy


a) Rodzaj usług


Rekomendowane oferty pracy to specjalny, zindywidualizowany raport o ofertach pracy publikowanych w serwisie. Rekomendowane oferty pracy są dla Ciebie widoczne w serwisie po zalogowaniu się do Twojego profilu.

b) Zakres danych


W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zostały przez Ciebie podane przy tworzeniu konta, przy uzupełnianiu profilu oraz dane zawarte w dokumentach zapisanych przez Ciebie w profilu (w szczególności dane zawarte w Twoim CV), a także dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie, rejestrowane oraz przechowywane za pomocą plików cookies, zwłaszcza informacje o złożonych aplikacjach na oferty pracy (kliknięcia w przycisk „Aplikuj”).

c) Profilowanie

Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i oczekiwaniom. Następnie na podstawie wspomnianego profilu zawodowego wybieramy i przedstawiamy Ci oferty, najlepiej pasujące do Twoich kwalifikacji i oczekiwań.

d) Równowaga interesów


Po zestawieniu naszego interesu z Twoimi interesami, prawami i wolnościami, stwierdziliśmy, że prezentowanie Ci rekomendowanych ofert pracy, połączone z profilowaniem, nie będzie ingerować w sposób nadmierny w Twoją prywatność, nie będzie również stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku zestawiania interesów, praw i wolności, uwzględnione zostały poniższe okoliczności:

• rekomendowane oferty pracy pełnią rolę narzędzi, dzięki którym łatwiej znajdziesz pożądane oferty pracy w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami, opartymi na samodzielnym precyzowaniu kryteriów wyszukiwania. Pozwala nam to przyjąć, że przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia Ci rekomendowanych ofert pracy jest zgodne z Twoimi rozsądnymi oczekiwaniami;
• prezentowanie rekomendowanych ofert pracy za pomocą serwisu lub telefonicznie czy mailowo jest zgodne z rozsądnymi oczekiwaniami Użytkowników w ramach funkcjonalności serwisu;
• tworzymy Twój profil zawodowy w oparciu o podane przez Ciebie dane osobowe oraz dane wynikające z Twojej aktywności w serwisie (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil, aby zindywidualizować rekomendowane oferty pracy. Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności:
◦ przetwarzamy jedynie dane dotyczące sfery zawodowej Twojego życia. Interesują nas wyłącznie aspekty, które dotyczą twojej pracy, a nie aspekty Twojego życia prywatnego,
◦ korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w serwisie. Interesuje nas wyłącznie to, jakich ofert pracy szukasz oraz to, które oferty Cię zainteresowały.

e) Podstawa prawna


Prawnie uzasadnione działanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mające na celu rekomendowanie ofert pracy, które mogą odpowiadać Twoim kwalifikacjom, oczekiwaniom i zainteresowaniom.

VI. CO DZIEJE SIĘ Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI, GDY APLIKUJESZ NA OFERTY PRACY?


W momencie, gdy aplikujesz na oferty pracy publikowane w serwisie, Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia ich konkretnemu pracodawcy, który w ramach zawartej umowy zlecił K&S rekrutację odpowiedniego pracownika.

VII. KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe udostępniane są kilku kategoriom odbiorców, jakimi są:

1. Pracodawcy


Udostępniamy Twoje dane osobowe, które zostały przez Ciebie zamieszczone w Twoim profilu, pracodawcom korzystającym z naszych usług w celu zrekrutowania odpowiedniego pracownika. Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i jakiekolwiek zaniechania.

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie III Polityki Prywatności.

2. Organy państwowe


Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych, a w szczególności na żądanie jednostek organizacyjnych prokuratury, Policji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

VIII. JAK DŁUGO TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEZ NAS PRZECHOWYWANE?


Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres posiadania konta w serwisie www.kands.eu dla celów realizacji usługi konta i powiązanych z nim funkcjonalności oraz innych usług w ramach Regulaminu. W przypadku usunięcia konta Twoje dane staną się anonimowe. Wyjątek stanowią takie dane, jak imię, nazwisko, adres e‐mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach, ponieważ te dane będą przez nas przechowywane jeszcze przez okres 3 lat od dnia usunięcia konta dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Dane Użytkowników, którzy zostali zatrudnieni za pośrednictwem K&S przechowywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego, czyli przez okres 10 lat.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych będą przez nas przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

IX. JAKIE PRAWA POSIADASZ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wyszczególnionych poniżej. Wszelkie prawa możesz wypełniać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy office@kands.eu. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Twojego konta po zalogowaniu się do serwisu.

1. Prawo do cofnięcia zgody


Posiadasz prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką wyraziłeś w momencie dokonywania rejestracji do serwisu www.kands.eu, jak również podczas użytkowania poszczególnych usług i funkcjonalności serwisu. Cofnięcie zgody następuje w momencie wycofania przez Ciebie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (zgodne z prawem) dokonane przed cofnięciem wspomnianej zgody.

Jeśli wycofasz swoją zgodę nie poniesiesz z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Może to jednak uniemożliwić Ci dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności serwisu, które w świetle prawa możemy świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych


Posiadasz prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane przez nas zgodnie z prawem, między innymi w celach związanych z korzystaniem z rekomendowanych ofert pracy, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania z serwisu.

Twoja rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert pracy w formie telefonicznej czy wiadomości e-mail będzie przez nas traktowana jako Twój sprzeciw w stosunku przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych, Twoje dane osobowe, wobec których wniosłeś sprzeciw zostaną usunięte.

3. Prawo do usunięcia danych


Posiadasz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie dla nas oznaczać żądanie usunięcia konta.

Posiadasz prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

a) wycofałeś określoną zgodę, w oparciu o którą Twoje dane osobowe były przetwarzane;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub do celów, w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych do prowadzenia statystyki korzystania z serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
d) Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

Pomimo Twojego żądania usunięcia danych osobowych, możemy zachować niektóre dane w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obron skarg oraz roszczeń, związanych z korzystaniem z naszych usług. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e‐mail oraz historię aplikacji.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych


Posiadasz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli otrzymamy od Ciebie takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, które wiążą się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy również wysyłać do Ciebie żadnych komunikatów.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli:

a) podważasz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni roboczych;
b) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia.

5. Prawo dostępu do danych osobowych


Posiadasz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zamieściłeś w swoim profilu. Jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach, w jakich Twoje dane są przetwarzane, o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, a także o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych


Posiadasz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie, logując się do swojego konta. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych, w przypadku gdy są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia, w przypadku gdy są niekompletne.

7. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?


Jeżeli występujesz do nas z żądaniem, my spełniamy to żądanie lub odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli jednak ‐ z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania w ciągu 30 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych 30 dni, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 48h na zaktualizowanie wybranych przez Ciebie ustawień w naszym systemie.

8. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków


Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, a także realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli stwierdzisz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały w jakimś stopniu naruszone, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym. Serwis www.kands.eu używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, dzięki czemu ochroni identyfikujące Cię dane oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

XI. Zmiany w Polityce Prywatności


Stosownie do potrzeb możemy dokonywać zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich modyfikacjach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej serwisu www.kands.eu lub poinformujemy Cię poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Ciebie adres e-mail.
Polityka Prywatności w żaden sposób nie ogranicza uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.